Webshop

In deze tijd van quarantaine en thuisisolatie is het mogelijk digitale Muziek op Schoot voor thuis of op de (nood)opvang aan te schaffen.

Na betaling krijg je een email met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je de video’s kan bekijken, waarna je zelf kunt bepalen wanneer jullie ze gaan doen. Je bent dan ook vrij om elke video zo vaak als je wilt af te spelen. Krijg je deze mail met je wachtwoord niet meteen? Controleer dan je spam-box.

Dreumes online lessen

Dreumes Muziek op Schoot

Muziek op Schoot met Juf Félice voor dreumesen – najaar 2020

Leeftijdsindicatie: 10 maanden tot 2,5 jaar.

Samen zingen, spelen en muziek maken!
Elke aflevering begint met een muzikale begroeting op klassieke muziek met de papegaai. We maken muziek met allerlei rammelaars, we trommelen en gebruiken speelse doekjes voor ontdekspel. Zing en speel mee met hele nieuwe liedjes en bekende toppers!

Verder kan je rekenen op het altijd populaire klapspel, draagdansen, zelf stappen voor de lopers en veel muzikaal kiekeboe- en ontdekspel.

Dreumes online lessons (10 month – 2,5 years)

Dreumes Muziek op Schoot

Muziek op schoot with Miss Félice for Dreumes – autumn 2020

Age indication: 10 months to 2.5 years.

Sing, play and make music together!

Each episode begins with a musical greeting to classical music with the parrot. We make music with all kinds of rattles, we drum and use playful cloths for discovery play. Sing and play along with all new songs and famous hits!

You can also count on the always popular clapping game, wearing dances, walking for the runners and lots of musical peek-a-boo and discovery games.

Peuter online lessen

Peuters en jonge kleuters Muziek op Schoot

Muziek op Schoot met Juf Félice voor peuters en jonge kleuters – Najaar 2020

Leeftijdsindicatie: 2,5 tot en met 4 jaar.

Samen zingen, spelen en muziek maken over dieren zoals de olifant, kangoeroe, vissen en de tijger. Of tover jezelf om tot muzikaal spookje. De herfst halen we naar binnen met muzikaal spel over wind en herfstbladeren. In deze online lessen heb je samen met je kind plezier met muziek. Elke aflevering begint met een muzikale begroeting op klassieke muziek met de papegaai.

Verder kan je rekenen op het altijd populaire klapspel, dans en creatief spel waarbij de ontwikkelingsgebieden bij je kind speels worden aangesproken.

Toddler online lessons(2,5 years – 4 years)

Toddlers and young toddlers Muziek op Schoot

Muziek op schoot with Miss Félice for toddlers and young children – Autumn 2020

Age indication: 2.5 to 4 years.

Singing, playing and making music together about animals such as the elephant, kangaroo, fish and the tiger. Or transform yourself into a musical ghost. We bring autumn indoors with musical play about wind and autumn leaves. In these online lessons you and your child have fun with music. Each episode begins with a musical greeting to classical music with the parrot.

You can also count on the always popular clapping game, dance and creative game in which the development areas in your child are addressed playfully.

Baby serie

Online Muziek op Schoot voor baby’s van 3-12 maanden oud.

Een mooie manier om muzikaal te spelen met je kind. Er zijn twee series met elk 8 video’s. Met mooie muziek, liedjes en spelletjes over spelen met muziek, muzikale contactspelletjes, draagdansen en veel meer.

De video’s zijn kort: meestal rond de 5 minuten. De filmpjes zijn zo opgebouwd dat je kind kan wennen aan de activiteit of het spelmateriaal.
Niet bij alle video’s heb je iets nodig, wel is het fijn om te zorgen voor goed geluid, zoals via een boxje. Wanneer je iets erbij nodig hebt, staat dat ernaast bij de instructie.

Baby serie

Online music for baby’s 3 – 12 month

A great way to play musically with your child. There are two series with 8 videos each. With beautiful music, songs and games about playing with music, musical games, dances and much more.

The videos are short: usually around 5 minutes. The videos are structured in such a way that your child can get used to the activity or the play material.

You do not need something for all videos, but it is nice to provide good sound, such as through a speakerbox. When you need something extra, it is stated next to the instruction.

Dreumes Muziek op Schoot

Muziek op Schoot met Juf Félice voor dreumesen – Lente 2020

Leeftijdsindicatie: 10 maanden tot 2,5 jaar.

Samen zingen, spelen en muziek maken met schudflesjes, kartonnendozen en washandjes. In deze online lessen heb je samen met je dreumes plezier met muziek!

Elke aflevering begint met een muzikale begroeting, waarna de kleine uil op muziek van Grieg reageert.

Verder kan je rekenen op het altijd populaire klapspel en een heerlijke draagdans, zelf stappen voor de lopers en veel muzikaal kiekeboe- en ontdekspel.

Music for children (10 month – 2,5 years)

Music for children age 10months-2,5 years old with your musicteacher Félice- spring 2020

Sing, play and enjoy the music with props as bottleshakers, carbon boxes and washcloths. In this online music sessions you will enjoy the music together with your child!

Every video starts with a hello-song and the magic music moment with the little owl who’s reacting on Grieg’s music.

The kind of activities are clapping games, dancing with your child and lots of fun with movement, peekaboo and challenging music games.
The videos are in Dutch, but easy to understand

Peuters en jonge kleuters Muziek op Schoot

Muziek op Schoot met Juf Félice voor peuters en jonge kleuters – Lente 2020

Leeftijdsindicatie: 2,5 tot en met 4 jaar.

Samen zingen, spelen en muziek maken met een dozendrumstel, doekjes, een knuffel en.. schoenen! In deze online lessen heb je samen met je kind plezier met muziek.

Elke aflevering begint met een muzikale begroeting, waarna de kleine uil op muziek van Grieg reageert.

Verder kan je rekenen op het altijd populaire klapspel, dans en creatief spel waarbij de ontwikkelingsgebieden bij je kind speels worden aangesproken.

Music for children (2,5 years – 4 years)

Music for children age 2,5 years – 4 years old with your music teacher Félice- spring 2020

Sing, play and enjoy the music with props as drumkit of boxes, a piece of cloth, a cuddly toy and…shoes! In this online music sessions you will enjoy the music together with your child.

Every video starts with a hello-song and the magic music moment with the little owl who’s reacting on Grieg’s music.

The kind of activities are clapping games, dancing, and lots of fun with music games which are great for your child’s development.
The videos are in Dutch, but easy to understand